top of page

FCBOver ons / Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling

De klokkenluiderregeling biedt iedere medewerker de mogelijkheid om zijn of haar melding of vermoeden van een misstand van interne en/of externe regelgeving te melden aan het Bestuur en/of de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Deze regeling beschrijft de bescherming die melders krijgen evenals de wijze waarop een melding moet worden gedaan en de opvolging die daaraan wordt gegeven.

Zoveel mogelijk dienen voornemens tot meldingen of vermoedens van misstanden eerst met de direct leidinggevende dan wel personeelszaken te worden besproken alvorens deze meldingsregeling wordt gevolgd.

Download:

bottom of page