top of page

FCBDisclaimer

Disclaimer

De Woningstichting Fundashon Cas Bonairiano, hierna te noemen FCB, betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar website. FCB kan echter niet garanderen dat alle informatie juist en/of volkomen is, en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.


FCB is ook niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van websites die via een externe link bezocht worden.

Privacy
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze site. Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze site, maar uw naam en dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan deze site worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

 

Copyright

FCB behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos worden begrepen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FCB is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van inhoud die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons mailen via: [email protected]

bottom of page