top of page

FCB / Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Als huurder bij FCB heeft u rechten maar uiteraard ook plichten. En dat geldt ook voor ons. De belangrijkste worden in de huurovereenkomst vastgelegd. Alle wederzijdse rechten en plichten kunt u vinden in onze Algemene huurvoorwaarden. Dit schept duidelijkheid over wat u van FCB mag verwachten en wat wij van u mogen verwachten.

bottom of page