top of page

FCBIk huurReparaties en onderhoud / Zelf klussen

Zelf klussen

Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen naar uw eigen wensen. Kleine aanpassingen hoeft u vaak alleen maar te melden bij ons. Voor grotere aanpassingen heeft u vooraf onze toestemming nodig. Denk daarbij aan aanpassingen die niet of moeilijk terug te draaien zijn, zoals het bouwen van een (overdekte) terras.

Ik wil graag zelf een aanpassing doen aan mijn huurwoning. Mag dat?

Wanneer u een verandering in uw woning wilt aanbrengen, dan krijgt u van ons veel vrijheid. Wij stellen een paar voorwaarden:

 

 • De verandering is veilig en van kwalitatief goed materiaal.

 • De verandering voldoet aan de eisen van o.a. directie R&O, energiebedrijf en brandweer.

 • U laat veranderingen aan gas- en elektrische installaties uitvoeren door een erkend installateur.

 • De verandering leidt niet tot schade aan de woning of tot hinder voor omwonenden.

 • Alle risico’s en kosten, waaronder ook de kosten voor het onderhoud van de verandering, zijn voor uw rekening.

 

Voor alle permanente veranderingen, vraagt u ons eerst om toestemming. Neem hiervoor contact met ons op. Wij denken graag mee en kunnen u ook bouwkundig advies geven.

Ik heb zelf aanpassingen aan mijn woning gedaan. Ik heb dit niet aangevraagd. Wat kan ik doen?


Heeft u geen toestemming voor de aanpassingen? Dan moet u de aanpassingen misschien verwijderen als u verhuist. Bijvoorbeeld als de aanpassing niet veilig of van goede kwaliteit is. Dit bepaalt de Vastgoed medewerker bij de inspectie.

Welke klussen mag ik niet zelf doen?

 

Dat zijn klussen:

 

 • die in strijd zijn met de wet;

 • waardoor wij de woning niet meer opnieuw kunnen verhuren in de toekomst;

 • die tot een waardedaling van de woning leiden;

 • die het uiterlijk van de woning onherstelbaar veranderen;

 • die tot gevaarlijke situaties leiden;

 • die in strijd zijn met onze beleidsregels;

 • die niet volgens de bouwregelgeving worden uitgevoerd; 

 • waarbij ons normale onderhoud niet meer of niet goed kan worden uitgevoerd.

 

Voor alle klussen/aanpassingen, vraagt u ons eerst om toestemming. Neem hievoor contact met ons op. Wij denken graag mee en kunnen u ook advies geven.

bottom of page