top of page
FCBair_3789.jpg

FCBIk huurMijn huur / Wijziging huurovereenkomst

Wijziging huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan op naam van één of meerdere personen staan. Wilt u het huurcontract op naam van iemand anders zetten? Dat kan alleen als u en uw partner gelijke rechten hebben. Dit is in het geval van gehuwden, geregistreerde partners of medehuurderschap.

Inwoning

U huurt een woning meestal voor een langere periode in uw leven. Het is goed mogelijk dat u alleen een woning bent gaan huren, maar dat u wilt gaan samenwonen. Of dat er een broer of kennis bij u komt wonen. 


Als u een woning huurt bij FCB en u wilt iemand bij u laten inwonen, moet u hiervoor toestemming aan ons vragen. U kunt uw verzoek in vorm van een brief afgeven op ons kantoor of sturen via e-mail naar [email protected]. Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs (sedula, paspoort), inkomensbewijs (salarisslip, jobverklaring, AOV of onderstandverklaring enz.) en een verklaring adreshistorie van de burgelijke stand. Als wij alle nodige documenten hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag. Is alles goed? Dan ontvangt u van ons een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven. De persoon wordt een inwoner en geen medehuurder.


Let op!
- De persoon die bij u inwoont heeft niet automatisch rechten en plichten als u. U blijft verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt. Als u de huur opzegt heeft de inwoner geen recht op voortzetting van de huurovereenkomst. 
-De hoogte van uw tijdelijke korting hangt af van uw situatie, zoals uw inkomen en de samenstelling van het huishouden. Als daar iets in verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw korting. 

Medehuurderschap

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Bent u getrouwd met, of geregistreerd partner van de hoofdhuurder? Dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Woont u al meer dan 5 jaar samen en heeft u een duurzaam gemeenschappelijke huishouding maar bent u niet getrouwd of geen geregistreerd partner? Dan kan de hoofdhuurder medehuurderschap vragen. U kunt uw verzoek in vorm van een brief afgeven op ons kantoor of sturen via e-mail naar [email protected]. Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs (sedula, paspoort), inkomensbewijs (salarisslip, jobverklaring, AOV of onderstandverklaring enz.) en een verklaring adreshistorie van de burgelijke stand. Als wij alle nodige documenten hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag. Is alles goed? Dan ontvangt u van ons een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven. De persoon wordt een medehuurder en geen inwoner.

Download:

Inwoning
Medehuurderschap
bottom of page