top of page

FCBIk huurReparaties en onderhoud / Wijkbeheerder

De wijkbeheerder/ leefbaarheid

De wijkbeheerder maakt deel uit van het team van de afdeling Woondiensten en is een belangrijke schakel tussen binnen en buiten. Hij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspectie- en controlediensten. Hij draagt bij aan het oplossen van overlast, probleemsituaties, en het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Signaleren en ondernemen van actie om geconstateerde onregelmatigheden op te lossen. Hij treedt op als ‘ogen en oren’ in de wijk.

De wijkbeheerder draagt actief bij aan het schoon, heel en veilig houden en een goede uitstraling van onze buurten en de directe woonomgeving alsmede het onderhouden van bewonerscontacten in de wijken ter verbetering van de leefbaarheid. Dit wordt bereikt door onder meer toezicht en handhaving, maar ook door goed zicht te hebben op de fysieke en sociale kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de wijk. Treedt naar buiten als gezicht en aanspreekpunt van FCB, zorgt ervoor dat de huurders de afspraken naleven en voorziet hen van informatie.

De wijkbeheerder is dagelijks fysiek aanwezig in de wijken en praat met de huurders. Door te praten, uit te leggen en te motiveren proberen wij onze huurders bewust te maken van het persoonlijk en algemeen belang van het schoon, heel en veilig houden van hun wijk. Met het accent op de tuinen.

Het schoonmaakbeleid van FCB is aangescherpt. Na de eerste, tweede en derde waarschuwing, dus bij geen gehoor op de waarschuwingen en instructies en uit te voeren werkzaamheden, laat FCB aan de huurder weten wanneer de team bestaande uit de gerechtsdeurwaarder, wijkpolitie en schoonmaakbedrijf, onder leiding van FCB optreden en op kosten van de huurder de tuin schoon maken. 

De wijkbeheerder handelt volgens de algemene huurvoorwaarden van de huurovereenkomst van FCB.
 

Ketenpartners

 

Jaarlijks wordt samen met de verschillende ketenpartners, waarvan o.a. wijkagenten, Selibon N.V., Stichting Dierenbescherming, Stichting Dierenhulp, directie R&O (voor de openbare wegen en ruimtes) en directie Toezicht en Handhaving schoonmaakakties gehouden in de FCB wijken. 

bottom of page