top of page

FCBOver ons / Organisatiestructuur

De organisatiestructuur

FCB is een stichting en bestaat uit een bestuur (de Bestuurder) en als toezichthoudend orgaan een Raad van Toezicht (RvT). De hoofdstructuur bevat de vier afdelingen Financiën, Woondiensten, Vastgoed en Directie naast de bestuurssecretaris. 

De afdeling Woondiensten is het eerste aanspreekpunt voor huurders, woningzoekenden en relaties. Ze staan altijd klaar voor alle vragen van huurders en woningzoekenden. Naast afdeling Woondiensten hebben wij afdeling Financiën die voor de financiële en volkshuisvestelijke sturing van de organisatie zorgt. De afdeling Vastgoed is verantwoordelijk voor de woningvoorraad; planmatig onderhoud, projectmatig onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Niet alleen voor sociale huur- en koopwoningen, maar ook voor vastgoed ten behoeve van de diverse maatschappelijke- en commerciële instellingen. De bestuurssecretaris verricht ook de werkzaamheden van personeelszaken en ondersteunt de directie. De leiding van Fundashon Cas Bonairiano is in handen van een Bestuurder. Het bestuur, de bestuurssecretaris en de drie managers vormen samen het managementteam van FCB. 

Organogram

Raad van Toezicht

(RvT)

Bestuur

Bestuurssecretaris

Beleidsadviseur

Manager
Financiën

  • Senior Medewerker Financiën & Interne Controle

  • Assistent Controller 

  • Medewerker Financiële Administratie

  • Portefeuillebeheerder / Medewerker Incasso

Manager Woondiensten

  •  Medewerker Woondiensten

  •  Medewerker Klantenservice     en Administratie

  •  Wijkbeheerder (ingehuurd)

Manager Vastgoed

  • Projectcoördinator (B, C)

  • Projectleider Vastgoedbeheer 

bottom of page