top of page

FCB / Nieuws / 

Zestien partijen tekenen intentieverklaring Huisvesting kwetsbare doelgroepen

April 2022

Maar liefst zestien ketenpartners en stakeholders hebben vrijdagmiddag 1 april 2022 op Bonaire geschiedenis gemaakt door met elkaar de intentieverklaring Huisvesting Kwetsbare doelgroepen te tekenen.

Het Openbaar Lichaam van Bonaire (OLB) organiseerde in samenwerking met Fundashon Cas Boneriano (FCB) afgelopen week (28 maart-1 april 2022) de workshop Huisvesting kwetsbare doelgroepen. Het doel van deze workshop was te komen tot een structurele samenwerking om vier kwetsbare doelgroepen, ex-gedetineerden, slachtoffers van huiselijk geweld, cliënten met psychiatrische problematiek en kwetsbare studenten te helpen op het gebied van huisvesting, zorg en begeleiding, werk en inkomen, onderwijs en een sociaal ondersteunend netwerk.

En dat is gelukt! De workshop was een enorm succes en alle deelnemende zestien partijen tekenen dan ook de intentieverklaring. Het is bekend hoe schrijnend de nood aan sociale huurwoningen is op Bonaire. De meest kwetsbare groepen in de samenleving, zoals de voor deze workshop vier geselecteerde doelgroepen, worden door deze woningnood extra hard getroffen. Het OLB wil samen met de ketenpartners en stakeholders van Bonaire een inclusieve samenleving maken. Het bewerkstelligen van gelijke kansen voor iedereen, kan ook alleen samen met genoemde partijen. Deze ondertekening betekent dan ook dat het OLB samen met de ketenpartners een integrale aanpak zal ontwikkelen, waar de kwetsbare groepen in de samenleving duurzaam bij zullen zijn gebaat. Gezien het feit dat alleen de sleutel van een sociale huurwoning voor genoemde doelgroepen niet volstaat, werken alle zestien ketenpartners hieraan mee. “Ik ben heel erg trots op wat we samen hebben bereikt de afgelopen dagen voor Bonaire en hoe enthousiast en hard iedereen heeft gewerkt om dit voor elkaar te krijgen”, stelt gedeputeerde Nina den Heyer, “we hebben gezamenlijk de eerste heel belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame integrale aanpak die de leden van onze gemeenschap die dat het hardst nodig hebben middels huisvesting, begeleiding, arbeid en inkomen, onderwijs en een sociaal ondersteunend netwerk de benodigde ondersteuning zal geven”. “We zijn ervan overtuigd dat wij met deze medewerking van alle partijen in staat zullen zijn het toekomstperspectief van onze kwetsbare groepen structureel en duurzaam te transformeren van uitzichtloos en kansarm naar kansrijk en vol potentie”, vult gedeputeerde den Heyer aan.

Ketenpartners die tekenen:

1. Openbaar Lichaam Bonaire: Bestuurscollege (BC), Directie Samenleving en Zorg, Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Plenchi di Trabou
2. Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) inclusief Bureau Slachtofferhulp
3. Openbaar Ministerie Bonaire (OM)
4. Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN)
5. Fundashon Sentro Akseso Boneiru inclusief Guiami (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)/ Family Justice Center (FJC) i.o., Maatschappelijk werk, Preventie en wijkontwikkeling, Jeugdgezondheidszorg, Schuldhulpverlening en Samenwerkingsverband het Zorg- en Veilgheidshuis
6. Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN)
7. Foundation Mental Health Caribbean (MHC)
8. Selibon
9. Stichting Krusada
10. Fundashon Formashon Pa Mayan (FORMA)
11. Stichting Raad Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA)
12. Fundashon Rosa di Sharon (FRS)
13. Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ)
14. Scholengemeenschap Bonaire (SGB)
15. Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire (JB)
16. Fundashon Cas Bonairiano (FCB)

bottom of page