top of page

FCB / Nieuws / 

Vervolgworkshops Toewijzings- en urgentiebeleid

Juni 2021

In de week van 14 tot en met 18 juni 2021 heeft FCB een hele week workshops georganiseerd om verder te brainstormen over een passend Toewijzings- en urgentiebeleid voor FCB. De hele week was onder leiding van mevr. van de Veerdonk, adviseur volkshuisvesting, in samenwerking met mevr. Kessels van stichting 'thuis.

In de week van 14 tot en met 18 juni 2021 heeft FCB een hele week workshops georganiseerd om verder te brainstormen over een passend Toewijzings- en urgentiebeleid voor FCB. De hele week was onder leiding van mevr. van de Veerdonk, adviseur volkshuisvesting, in samenwerking met mevr. Kessels van stichting 'thuis. De uitkomst van de bijeenkomsten is verwoord in een getekend draagvlaknotitie als resultaat van de samenwerking en afstemming tussen FCB, het OLB, SZW en het Woonteam. Nu wordt in de komende maanden zowel het beleid als het proces gezamenlijk door de werkgroep verder ontwikkeld en verbeterd. Het is de bedoeling om het beleid en bijkomstigheden (o.a. het instellen van een urgentiecommissie) in de komende tijd verder uit te werken om in het komend jaar te implementeren.

bottom of page