top of page

FCB / Nieuws / 

Samenwerking FCB en ZJCN voor nieuwbouw begeleid wonen

Maart 2022

Woningbouwvereniging Fundashon Cas Bonairiano (FCB) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan samen nieuwe huisvesting realiseren voor een begeleid wonen voorziening voor jongeren op Bonaire. Op 11 maart werd het samenwerkingsconvenant ondertekend door directeur Ben Oleana (FCB) en plaatsvervangend Secretaris-Generaal Abigail Norville (VWS).

In de voorziening op Bonaire worden jongeren uit Caribisch Nederland tussen de 16 en 24 jaar begeleid richting meer zelfstandigheid. Deze jongeren hebben een langdurig hulpverleningstraject bij Jeugdzorg doorlopen, maar kunnen vanwege de onveranderde thuissituatie niet meer thuis wonen. Voor deze groep wordt de woonvoorziening gerealiseerd.

Pilot
De samenwerking volgt op een pilot voor begeleid wonen, die een jaar geleden begon. Het afgelopen jaar is gebruikt om de voorziening te bestendigen. Dit is goed gelukt en bekroond met een zeer positieve beoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Op dit moment is de begeleid wonen voorziening gehuisvest in een gehuurd appartementencomplex aan de Kaya Sabana. Om structurele voortzetting van de voorziening mogelijk te maken heeft VWS nu met Fundashon Cas Bonairiano een samenwerkingsconvenant afgesloten.

Convenant
In het convenant zijn o.a. afspraken gemaakt over de bouw en financiering van de nieuwe huisvesting, de bruikleenafspraken en de doorstroom van jongeren naar sociale huurwoningen van Fundashon Cas Bonairiano. Met name dat laatste is zeer belangrijk voor succesvolle verzelfstandigingstrajecten, want door doorstroom te garanderen behoudt de voorziening bestaansrecht en krijgen jongeren uit Caribisch Nederland echt de kans om zelfstandig een eigen leven op te bouwen.
Het nieuwe pand wordt gebouwd aan de Kaya Mendelssohn en zal plek gaan bieden aan 12 jongeren. In het ontwerp is rekening gehouden met de mogelijkheid tot eventuele toekomstige uitbreiding. De opleverdatum van het nieuwe pand is gepland voor mei 2023.

bottom of page