top of page

FCB / Nieuws / 

Informatie over huuraanpassing in een persconferentie

November 2020

Op voorstel van de stuurgroep Woonteam (FCB, OLB, SZW-Rijk) is er een persconferentie gehouden waar de manager van Woondiensten samen met medewerkers van het OLB (Integrale wijkontwikkeling en Woonteam) informatie hebben verstrekt over het huuraanpassingsbeleid van FCB en de noodregeling van het OLB.

De gedeputeerde Nina den Heyer heeft ook haar bijdrage geleverd op deze middag. Huurders van FCB kunnen bij inkomensvermindering een beroep doen op tijdelijke korting op de huurprijs, dus nu ook in de coronacrisis. Verder is er informatie gegeven over de dienstverlening van FCB en OLB in deze coronatijd.

bottom of page