top of page

FCB / Nieuws / 

Erfpachtgronden project 500 woningen overgedragen

Oktober 2020

De toegezegde erfpachtgronden ten behoeve van het totale nieuwbouwproject 500 sociale huurwoningen zijn in het laatste kwartaal van 2020 zoals vastgesteld en getekend door het Rijk (Ministerie BZK), het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en Fundashon Cas Bonairiano (FCB) in het Convenant Volkshuisvesting Bonaire van 27 juni 2019, eindelijk notarieel overgedragen aan FCB.

Hierdoor kunnen wij de groeiende vraag naar sociale huisvesting op het eiland weer beter gaan beantwoorden. Er is een lange wachtlijst van honderden actieve woningzoekenden en er is al jarenlang een schaarste aan goede, betaalbare huurwoningen voor de kwetsbare doelgroepen. De overdracht heeft lang geduurd.

Onderweg zijn er wat complicaties gekomen v.w.b. de bouwgrond te Hato nadat een groep wijkbewoners fel geprotesteerd heeft tegen het bouwen van (sociale) huurwoningen van FCB in hun wijk. Dit heeft ervoor gezorgd dat het toewijzen van de gronden in de wijk Hato wegens politieke gevoeligheid lang op zich heeft laten wachten, alhoewel dit vastgelegd was in het convenant en deel uitmaakt van het bestuursakkoord. Uiteindelijk zijn wij samen met OLB hieruit gekomen en zijn deze gronden ook overgedragen.

bottom of page