top of page

FCB / Nieuws / 

Bezoek van de Minister voor volkshuisvesting Hugo de Jonge bij FCB

Juni 2022

In juni heeft FCB op kantoor een bezoek gehad van de Minister voor volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, dhr. Hugo de Jonge.

Samen met zijn delegatie heeft De Jonge gesproken over o.a. versnelling van de huidige nieuwbouwproject 500 woningen en over een werkagenda voor Bonaire waarin afspraken betreffende volkshuisvesting komen tussen Rijk (ministerie BZK), het OLB en FCB. Het ministerie van BZK zal FCB het bedrag van 7.7 miljoen euro schenken, te gebruiken als eigen inbreng, ten goede van versnelling van het lopende nieuwbouwproject bij Hato. De delegatie heeft ook een rondrit gehad waar ze het bouwterrein bij Hato konden bezichtigen. Volgens De Jonge worden vanuit het kabinet alle opties bekeken voor bouwen en wonen op het eiland, waaronder o.a. meer sociale huurwoningen en betaalbare huizen voor de middeninkomens.

bottom of page