top of page

FCBOver ons / Integriteits-/gedragscode

Integriteits-/gedragscode

De doelstelling van deze integriteits-/gedragscode is om algemeen aanvaard gedrag binnen FCB te definiëren. De code is erop gericht om ervoor te zorgen dat haar medewerkers hun werk uitvoeren op een eerlijke, integere en transparante wijze en rekening houden met de rechtmatige belangen van een ieder op wie hun gedragingen van invloed zijn.

Op sommige punten formuleren we de integriteits-/gedragscode in de vorm van concrete regels; op andere punten in de vorm van algemene gedragslijnen. De code wil erin voorzien dat medewerkers hun handelen binnen de specifieke context goed interpreteren, beoordelen en afwegen. Niet om deze verantwoordelijkheid van ze over te nemen.

FCB wil dat deze integriteits-/gedragscode in de praktijk meer is dan een verzameling regels. De code is bedoeld om een praktische rol te spelen bij de dagelijkse bedrijfsvoering, waarbij allen deze regels naar letter en geest naleven.

Deze integriteits-/gedragscode geldt voor iedereen die optreedt namens Woningstichting FCB. Dus niet alleen voor medewerkers, inleenkrachten, stagiaires, maar ook het Bestuur en Raad van Toezicht van FCB. Tevens wordt van medewerkers van bedrijven en instanties die werken in opdracht van FCB verwacht te handelen in de geest van deze code.

Download:

bottom of page