top of page

FCBIk huurMijn huur / Huur betalen

Huur betalen

De huurder heeft een huurovereenkomst met FCB en dient vooraf de huur vóór de vijfde (5e) van de maand te voldoen. Dit betekent dat huur over maand december aan het begin van december betaald moet zijn terwijl huur over de maand juli aan het begin van juli moet zijn voldaan. Er wordt geen maandelijkse factuur gestuurd.

Jaarlijks krijgt de huurder begin maart een brief met de huurprijs die per eerstvolgende juli ingaat. Hierbij wordt een formulier meegeleverd. Mocht het zijn dat u van mening bent dat u op basis van uw huishoudinkomen recht hebt op vermindering van de aangegeven huurprijs (huurkorting) dan kunt u het formulier invullen en inleveren bij FCB. Het formulier zal ook online beschikbaar zijn.  


U mag zelf bepalen hoe u uw huur betaalt, zolang u maar op tijd betaalt. Automatische incasso of een salarisinhouding via uw werkgever is het makkelijkste en wordt aangeraden: dan hoeft u nergens meer aan te denken. 

Direct Debet


De ontwikkelingen op het gebied van betalingsverkeer gaan snel, banken en organisaties willen af van transacties met cash geld en papieren bankmachtigingen omdat dit teveel tijd en geld kost. Als u nog niet bent overgestapt naar online banking dan zult u misschien veel moeite ervaren met het verrichten van betalingen. FCB wil het voor u als klant makkelijk maken en gaat vanaf heden werken met Direct Debet, ook wel bekend als automatische incasso. We starten nu eerst met de klanten van MCB maar zijn bezig om dit ook mogelijk te maken voor de klanten met een rekening bij RBC en Banco di Caribe.

U kunt een formulier ondertekenen bij FCB waarbij u FCB machtigt om maandelijks de huur van uw bankrekening af te schrijven. Indien u een betalingsregeling heeft afgesloten kunt u hiervoor ook een machtiging afgeven. U hoeft zich dan geen zorgen te maken over uw betalingen. U moet wel zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat om te voorkomen dat u een boete krijgt van de bank en een huurachterstand opbouwt. Het is ook mogelijk dat u zelf een standing order invoert in uw online banking voor de maandelijkse betaling van uw huur. Als u hierbij hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met uw bank. 

Verwerking van betalingen in de administratie van FCB


De regels voor het verwerken van betalingen bedenken we niet zelf, dit is in de wet vastgelegd. Indien u bij uw betaling aangeeft waarvoor u betaalt dan wordt dit door FCB op die wijze verwerkt. Bijvoorbeeld u geeft aan dat u betaalt voor de maand april dan verwerken wij uw betaling op huurmaand april. Als u bij de betaling niet aangeeft waarvoor u betaalt dan wordt uw betaling afgeboekt op de oudste openstaande huurmaand. 

Als u een bankmachtiging heeft afgesloten dan wordt bij de betaling meestal aangegeven dat u betaalt voor de lopende maand. 

 

Huurachterstand


Op het moment dat u een huurachterstand heeft krijgt u van FCB een herinnering, aanmaning of sommatie in uw brievenbus. Op het moment dat u zo'n brief ontvangt is het belangrijk dat u deze serieus neemt en meteen contact opneemt met FCB. Als u niet zelf contact opneemt dan zult u benaderd worden door onze medewerker welke belast is met incasso.

Een huurachterstand kan ontstaan door verschillende redenen: baanverlies, verandering van uw huishoudsamenstelling waardoor er minder inkomen is of uw betaling is niet goed gegaan vanwege te weinig saldo op uw rekening. Wat de reden ook is het is belangrijk dat FCB hiervan op de hoogte is. Bij minder inkomen kunnen we bekijken of u in aanmerking komt voor een tijdelijke korting op de huur. 

Belangrijk voor u om te weten is dat niet reageren op brieven en afspraken niet nakomen uiteindelijk kunnen leiden tot een verzoek aan de rechter voor ontruiming van uw woning en dat willen we natuurlijk voorkomen.

Bankgegevens

mcb.png

Maduro & Curiel's Bank Bonaire (MCB)

Rekeningnummer: 372.161.02

SWIFT nummer: MCBKBQBN

rbc.png

Royal Bank of Canada Bonaire (RBC)

Rekeningnummer: 840.0000.023071468

SWIFT nummer: RBTTBQBN

bdc.png

Banco di Caribe Bonaire (BDC)

Rekeningnummer: 01509602169-01

SWIFT nummer: BDCCBQBN

bottom of page