top of page

FCBIk huurVerhuizen en opzeggen / Eindafrekening

Eindafrekening

Na het inleveren van de sleutels volgt de eindafrekening. De betaalde huur of huurachterstand, eventuele reparatiekosten en mogelijk nog openstaande rekeningen worden daarin verrekend. Krijgt u nog geld van ons terug? Bijvoorbeeld teveel betaalde
huur?
 Dan storten wij dit op uw rekening. Moet U ons nog huur of een schadebedrag betalen? Dan ontvangt u van ons een eindafrekening.

Automatische incasso


Betaalt u de huur via automatische incasso, dan moet u een formulier bij FCB ondertekenen voor het stopzetten van de automatische incasso.

bottom of page