top of page

FCBIk huurVerhuizen en opzeggen / Doorstroming

Doorstroming

Het stimuleren van zittende huurders om door te stromen naar een passende woning. Het is en blijft moeilijk aangezien huurders niet graag willen verhuizen naar een kleinere, duurdere of in een andere wijk aangeboden woning, op basis van hun actuele gezinssamenstelling.

We proberen met name doorstroming te bevorderen bij de scheef-woners, huurders met een hoog huishoudinkomen die goedkope woningen bezet houden zodat er meer woningen beschikbaar komen voor een brede(re) doelgroep.

 

Het kan ook zijn dat u in een woning van FCB woont, maar dat u wegens geldige reden niet meer op dezelfde locatie kan of wil blijven wonen. U kunt dan zelf een aanvraag doen om naar een andere FCB woning te verhuizen. 

bottom of page