top of page

FCB / Nieuws / 

FCB tekent ‘Woondeal Bonaire 2023-2030’ op 28 juni 2023

Juni 2023

Het bestuurscollege van Bonaire, Ben Oleana van Fundashon Cas Bonairiano en Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, zetten hun handtekening onder de woondeal voor Bonaire.

Als bijlage van de Woondeal overhandigt FCB een adhesieverklaring aan de gedeputeerden Hennyson Thielman, James Kroon en aan minister de Jonge. De woondeal werd getekend op de locatie Hato, waar Fundashon Cas Bonairiano bezig met de bouw van 254 woningen. Het gaat hierbij om sociale huurwoningen en een deel betaalbare koopwoningen.
De woningen worden met een modulair systeem gebouwd zodat ze sneller klaar zijn. Snel, betaalbaar en goede kwaliteit. Het doel is om 2124 betaalbare woningen te realiseren tot en met 2030 op Bonaire. Minister De Jonge maakt € 10 miljoen beschikbaar voor de eerste tranche van de woondeal, waarmee vanaf 2025 de bouw van de eerste 600 woningen mogelijk wordt, inclusief infrastructuur. Op dit moment wordt er al volop gebouwd op Bonaire door Fundashon Cas Bonairiano. Tot en met 2025 komen er 444 sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen bij. Voor de bouw van 600 woningen vanaf 2025 is nu het startsein gegeven en in de laatste tranches van de woondeal komen daar nog 1100 woningen bij. Dit telt op tot 2124 betaalbare woningen erbij tot en met 2030.

De bevolking neemt drastisch toe. Heel veel mensen zijn op zoek naar een woning. Ook is de prijs van bouwmateriaal gestegen en is capaciteit schaars. Vooral mensen met een lager en middeninkomen vinden moeilijk een betaalbare woning. Met de woondeal Bonaire slaan het Bestuurscollege van Bonaire, FCB en minister De Jonge de handen ineen om daar verandering in te brengen. De woondeal maakt deel uit van de uitvoering van de beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland. Deze is op 22 januari 2023 gepubliceerd.

bottom of page