top of page

FCB / Nieuws / 

Caneye bijeenkomst in Nederland met aanwezigheid van Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten en Statia

Mei 2022

In het kader van kennis, training en zoeken naar mogelijkheden zijn de Caneye leden een week in Nederland geweest.

De zes woningstichtingen van de voormalige Nederlandse Antillen vormen samen de vereniging CANEYE die als doel heeft het behartigen van de gemeenschappelijke volkshuisvestelijke belangen en het bevorderen van de onderlinge samenwerking en contacten ten behoeve van de volkshuisvesting in het ruimste zin. Dit doel tracht de vereniging te bereiken door o.a. uitwisselen van kennis en ervaringen op gebied van organisatie, volkshuisvesting, voorlichting en trainingen. Er zijn o.a. gedurende twee dagen cursussen in Rotterdam gevolgd, fabrieken van prefab woningen in Amsterdam en Utrecht bezocht, een woningstichting in Eindhoven bezocht en in de praktijk een uitvoering van de woonvisie en prestatieafspraken meegemaakt naast andere projecten bezocht.

bottom of page