top of page

Afspraak om buurtcentra te renoveren en te onderhouden ondertekend

Mei 2021

Het buurtcentrum van Nikiboko wordt volledig gerenoveerd. Dit is onderdeel van een afspraak die is vastgelegd en ondertekend door gedeputeerde Nina Den Heyer en Ben Oleana van stichting Fundashon Cas Bonairiano (FCB) tijdens een plechtigheid in het kantoor van de Bestuurscollege. Naast renovatie van het buurtcentrum Nikiboko is het de bedoeling om komende jaren onderhoud te plegen aan de buurtcentra: Nort Saliña, Amboina, Tera Kòrá en Antriol/Family Justice Center.

Het buurtcentrum van Nikiboko wordt volledig gerenoveerd. Dit is onderdeel van een afspraak die is vastgelegd en ondertekend door gedeputeerde Nina Den Heyer en Ben Oleana van stichting Fundashon Cas Bonairiano (FCB) tijdens een plechtigheid in het kantoor van het Bestuurscollege. Naast renovatie van het buurtcentrum Nikiboko is het de bedoeling om komende jaren onderhoud te plegen aan de buurtcentra: Nort Saliña, Amboina, Tera Kòrá en Antriol/Family Justice Center.

Als onderdeel van het project integrale wijkontwikkeling van de Directie Samenleving en Zorg is een programma plan gemaakt gericht op de ontwikkeling van het buurtwerk, buurtleven en leefbaarheid van de wijken. Dit houdt onder andere in het opknappen en onderhouden van diverse buurthuizen.

Bij de integrale wijkontwikkeling krijgen zowel de fysieke als de sociale aspecten in de wijken aandacht. Dit om de kwaliteit van leven van de wijkbewoners te verbeteren. Daar de Sentro di Bario’s een heel belangrijke rol hierin hebben, heeft de lokale overheid gekozen prioriteit te geven aan de renovatie van de buurtcentra en deze te ondersteunen om weer ontmoetingsplekken te worden waar jong en oud samenkomen om te leren en plezier te hebben. Denk hierbij aan het volgen van cursussen zelfwerkzaamheid, dans, kunst, cultuur, muziek, etc.

Verder zal de buurthuizen een speciale rol spelen bij het promoveren, stimuleren en waarborgen van de Bonairiaanse Cultuur en tegelijkertijd ook het benadrukken van een positieve multiculturele samenleving waar sociale cohesie centraal staat.

De sociale cohesie is een der bouwstenen voor de ontwikkeling van de leefbaarheid in de wijken waar de bewoners prettig met elkaar samenleven en gelijkwaardige kansen hebben op welvaart en welzijn. Daarnaast fungeert de sociale cohesie in de wijken, als een bouwsteen voor de sociale ontwikkeling voor heel Bonaire. Dit laatste draagt bij aan een duurzame economische ontwikkeling van het eiland, met behoud van natuur en cultuur.

FCB begint binnenkort met de bouwwerkzaamheden bij het buurtcentrum Nikiboko zodat dat de wijk binnenkort van een mooie buurthuis kan genieten.

bottom of page