top of page

FCBOver ons / Projecten / Noodwoningen

Noodwoningen

Het gaat hier om twee (2) acht-onder-een-kap complexen in de wijken Antriol/Amboina en Nort Salinja die het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) als nood- en crisisopvang huurt. Deze tijdelijke opvang wordt in principe een vervolg op het traject afgesproken volgens het protocol “Voorkoming Huisuitzetting” (20..) tussen FCB, Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Nadat de zorg en begeleiding aan huis door het Woonteam geen of te weinig effect heeft gehad, en dit niet tot de gewenste resultaat leidt is FCB gerechtigd, met toestemming van het Gerecht, tot uitzetting van de wanbetaler(s). Het Woonteam blijft de zorg en begeleiding tijdens het verblijf in de nood- en crisisopvang voortzetten. Daarnaast worden er mensen/families opgevangen die door een of andere reden in een crisissituatie verkeren en tijdelijk uit hun thuissituatie gehaald moeten worden. Onder verantwoordelijkheid van OLB/directie Samenleving & Zorg is het Woonteam bezig met de opvang, begeleiding en doorstroming van deze bewoners. Dit project is tot stand gekomen mede met subsidie van het Nederlandse samenwerkingsverband “Bommelberaad” die een bedrag van $630.000 ter beschikking heeft gesteld. FCB zelf heeft per eind december 2018 een bedrag van $460.000 geïnvesteerd in dit project. 

projecten-noodwoningen.png
bottom of page