top of page

Persconferentie ‘Tijdelijke korting’ op 31 maart 2023

Maart 2023

Met akkoord van de meerderheid in de eilandsraad zijn twee voor de huurders van FCB zeer gunstige besluiten genomen: de liberalisatiegrens is verhoogd van USD750 naar USD937 en daarnaast is er een nieuwe huurtabel ter berekening van huurprijzen aangenomen.

Vanuit het Ministerie van BZK is in het kader van de gedachte de huren in het sociaal segment verder omlaag te brengen door verbetering van de verhuursubsidie hiervoor akkoord gegeven. De huurders kunnen een ‘tijdelijke korting’ (verhuursubsidie) krijgen, afhankelijk van hun gezinsinkomen. Maar om te bepalen welke huurder in aanmerking komt zouden ze een verzoek voor de tijdelijke korting moeten doen. Dit gaat via de website of door het formulier bij FCB op te halen. Een persconferentie is een deel van de bewustwordingscampagne waarbij FCB op 31 maart 2023 via (sociale) media hierover aan de gehele Bonairiaanse gemeenschap, maar voornamelijk haar huurders, heeft geïnformeerd.

bottom of page