top of page

Nieuwbouwproject, bouwfase II, 50 woningen te Nieuw Amsterdam

Maart 2020

Het nieuwbouwproject gaat door. De aannemingsovereenkomst voor fase 2 project 500 woningen is in maart 2020 met aannemersbedrijf Bonaire Builders getekend. De werkzaamheden lopen enkele weken achter, maar deze woningen worden volgens een nieuwe planning halverwege 2021 opgeleverd.

Vóór eind van 2020, net vóór de bouwvakantie, heeft FCB in overleg met de aannemer Bonaire Builders het werk stilgezet. Reden hiervoor was de constatering van een betonkwaliteitsproblematiek bij enkele blokken woningen.

Onderzoeken zijn uitgevoerd en in goed overleg is er in het begin van februari 2021 een doorstart gemaakt met de nodige controle vanuit FCB Vastgoed om de fase af te bouwen. Ondertussen zijn de voorbereidingen aan de gang voor bouwfase III, 204 huur- en 50 koopwoningen bij Hato. Vanaf bouwfase II is de financiering van het project in handen van het Vidanova consortium. Op de foto’s krijgen we een impressie van het begin tot en met de huidige stand van zaken van deze bouwfase.

bottom of page