top of page

Nieuwbouwproject, bouwfase I, 76 woningen te Nieuw Amsterdam

April 2020

De eerste bouwfase van 76 woningen (gefinancierd door de RBC Royal Bank) is in 2020 met succes en binnen budget met Bonaire Builders afgerond en in fasen opgeleverd. Van de 76 woningen zijn er 16 koopwoningen die via een makelaarskantoor worden verkocht. In 2020 zijn 4 woningen verkocht en in 2021 tot op heden 3 woningen, de rest verwachten wij in het eerste halfjaar van 2021 te verkopen.

Onderweg hebben wij besloten, met goedkeuring van de financierder en de Raad van Toezicht van FCB, om 16 van de nieuwbouw woningen te verkopen. Primair om onze liquiditeit te vergroten om terug te investeren als eigen inbreng in het volgende nieuwbouwproject. Potentiele kopers die op onze wachtlijst staan krijgen kans om te kopen. Waar nodig heeft FCB garant gestaan voor kopers in samenwerking met de hypotheekverstrekker.

De 58 twee- en drieslaapkamerwoningen zijn allemaal in 2020 verhuurd. Het feit dat sinds 2020 woningen op erfpachtpercelen op Bonaire niet zonder goedkeuring van het OLB mogen worden verkocht brengt vertraging in het koopproces. Huurders doen hun best de tuinen aan te kleden. De mooie geasfalteerde wegen, bermen en straatverlichting laten de buurt nog mooier doen uitblinken. Na ruim 6 jaar biedt FCB weer nieuwbouw woningen aan en daar zijn we super trots op.

De aanleg van de infrastructuur wordt bekostigd door het OLB met daarbij een bijdrage van USD 2.9 miljoen door het Rijk uit de Regio envelop. Het betreft, zoals in het businessplan 500 (sociale) huurwoningen FCB opgenomen, het realiseren van de infrastructuur en het bouw- en woonrijp maken van de bouwgebieden.

Per 12 februari 2021 is op Bonaire de Hypotheek Garantie Bonaire geintroduceerd. De regeling start voor een periode van vijf jaar en is bedoeld voor maximaal 350 woningen. De hypotheekgarantie zorgt onder bepaalde voorwaarden voor een vangnet als kopers door persoonlijke omstandigheden in financiële moeilijkheden komen.

De regeling wordt uitgevoerd door één lokale bank op Bonaire. De kopers van FCB kunnen nu, indien gewenst, gebruik maken van deze hypotheekgarantie. Dus zal FCB niet meer garant staan voor kopers. Gesprekken zijn gaande om met de betreffende lokale bank en stakeholders een bancaire samenwerking af te sluiten voor toekomstige koopprojecten van FCB.

bottom of page