top of page

Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) gaat door

Januari 2020

Sinds 2018 doet FCB preventief onderhoud aan haar woningbestand. Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is een langetermijnplanning voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan onze woningen. Primaire doelstelling van het meerjaren onderhoudsplan is om te garanderen dat onze woningen de gewenste kwaliteit en waarde behouden.

In een meerjaren onderhoudsplan worden de onderhoudsactiviteiten weergegeven, inclusief de geraamde kosten verspreid over de verschillende uitvoeringsjaren. Voor 2020 zijn de geplande 91 woningen afgerond. Wegens COVID-19 zijn de werkzaamheden even aangepast maar toch afgemaakt. Het hiervoor gereserveerd bedrag is vooraf vastgesteld met de huisaannemers.

bottom of page