top of page

Kick-off aanpak energiearmoede met tekenen van overeenkomst tussen FCB en WEB op 28 juni 2023

Juni 2023

Een groot deel van de sociale huurwoningen bij het nieuwbouwproject te Hato worden meteen energiezuinig: er komen zonnepanelen op met batterijopslag.

FCB wenst uitvoering te geven aan het pilotproject ‘Zonnepanelen en opslag voor de (sociale) huurwoningen van FCB’, waarbij wordt getracht de woonlasten voor bewoners van sociale huurwoningen te verlagen in het kader van armoedebestrijding, door het gebruik van zonnepanelen. Hiervoor hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) hiervoor samen € 900.000 voor vrij gemaakt, goed om 118 woningen van zonnepanelen met accu’s te voorzien. WEB (Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire) gaat deze pilot monitoren om zo beter inzicht te krijgen van daadwerkelijke data inzake verbruik, verbruiksprofiel, belasting op het netwerk etc.

bottom of page