top of page

Caneye bijeenkomsten op Curaçao 22 en 23 maart 2023

Maart 2023

De jaarlijkse Caneye meeting is deze keer op Curaçao geweest, georganiseerd en gehost door de Fundashon Kas Popular (FKP).

Vertegenwoordigers vanuit Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Maarten en St. Eustatius (via conference systeem) zijn samengekomen. In deze vergadering is het bestaansrecht van de Stichting Caneye ter discussie gesteld, met als conclusie op de tweede dag dat de stichtingen zeker van elkaar leren en elkaar kunnen ondersteunen en dat Caneye zeker een toegevoegde waarde heeft maar dat de betrokkenheid en samenwerking beter zou moeten gaan lopen. De ontwikkelingen en behaalde resultaten van de eilanden is gepresenteerd en gasten uit Colombia hebben een presentatie gedaan over Woningbouw in Colombia.

bottom of page