top of page

Bezoek Staatssecretaris R. Knops bij nieuwbouwproject van FCB

Januari 2020

Op 14 januari 2020 hebben wij bij het bouwterrein bij Nieuw Amsterdam bezoek gehad van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dhr. Knops en zijn delegatie.

Op deze dag werden onder genot van een hapje en drankje en in aanwezigheid van de directie, het personeel en de RvT van FCB, naast genodigden zoals de leden van het Bestuurscollege en Eilandsraad van het OLB, de Rijksvertegenwoordiger en andere ketenpartners - de eerste twee woningen van het nieuwbouwproject symbolisch opgeleverd.

Het daarbij behorende lintje ter ere van de oplevering werd door dhr. Knops en dhr. Rijna, de gezaghebber van het OLB, geknipt. Zoals dhr. Knops op deze middag heeft aangegeven is de vreugde het resultaat van een goeie samenwerking tussen het OLB, het Rijk en FCB.

FCB heeft de financiering geregeld voor de bouw van het nieuwbouw project 500 (sociale) huurwoningen, OLB is verantwoordelijk voor de afgifte van de bouwterreinen voor het gehele project en het bouw- en woonrijp (infrastructuur) maken (USD 10 miljoen) ervan terwijl het Rijk hun bijdrage voor de infrastructuur in de vorm van een bedrag van USD 2.9 miljoen uit de Regio envelop ter beschikking heeft gesteld.

De Staatssecretaris en zijn delegatie kregen uitleg over de stand van zaken van het nieuwbouwproject van de Vastgoed manager dhr. J. Ranzijn. Precies een jaar geleden was dhr. Knops met zijn delegatie bij het bouwterrein wezen kijken waar de voorbereidingen gaande waren voor de bouw van fase 1, 76 woningen.

bottom of page